Articles de Samir Kassir

Infos sur l'article

Titre  
"فصل ناقص"
  
  
Langue de l'article  
عربي
Source de l'article  
النهار
  
Date de l'article  
14-04-1996
Auteur  
سمير قصير
Auteur secondaire  
Sujet  
على ضوء العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وما يرسمه من حسابات استراتيجية: ماذا إذا قامت سوريا بفصل المسارين السوري واللبناني الذي كان لا يجوز حتى التفكير فيه لما فيه إضعاف للبنان وضرب لموقع سوريا التفاوضي وأشرفت على آلية تنفيذه؟ الا تتغيرالحسابات عندئذ؟
Lire l'article  Cliquer ici  Cliquer ici